© 2018 Diletant.
Proudly created with Wix.com

Tel: 731 267 416 | Email: zvitkova@gmail.com

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Diletant

Dej práci, které nerozumíš, bude ti dáno klidu

Ve strategii řízení služeb klientům jsou vidět dva specifické trendy - jeden je cesta fullservice, tedy obsažení všech souvisejících oborů, a druhý je cesta úzké specializace na jednu konkrétní oblast.

Oba mají svá pro a proti, svá specifická východiska.


IMHO to platí pro agentury, i pro freelancery - rozhodnout se zavčasu, jakou cestou jít, je ale dobré. Nebo si minimálně přiznat, že jsme ještě na rozcestí.


Cestou fullservice se často vydáváme buď ze strachu, že ke klientovi pustíme někoho, kdo mu fullservice poskytne a vyšachuje nás, anebo protože naše profesní ego nestrpí představu, že něco neobsahuje. Ta první verze je pochopitelná, ta druhá je devastující. Naučte se říkat, kde končí hranice vašich schopností - dej práci, které nerozumíš, bude ti dáno klidu. V rámci fullservice - a defacto i specializované cesty - se ale může naskytnout první příležitost k oboru, kam chcete jít. Mluvte ale otevřeně, že to tak je a domluvte se na podmínkách. Opět, mluvím z vlastní zkušenosti, kdy si klient raději vybral metodu pokus & omyl se mnou, místo toho, aby procházel "porodními bolestmi" s novým dodavatelem.


Proto je také dobré rozvíjet vztahy se specialisty, zkoušet spolupráci a vzájemně se poznávat do té roviny, že se jedna strana je schopna postavit za druhou.


V EverWhere říkáme "bros before hoes". Když už tedy do nějaké spolupráce vstupujete, podejte si ruku na to, že si vzájemně nepůjdete po zádech. Nepředpokládejte to, pojmenujte to.


Díky platformě Kolabo máte jistotu, že spolupracujete s někým osvědčeným, s komunitou, která je postavená na důvěře a sdílení, a která se pravidelně edukuje v tématech profesní cti, pokory a svém oboru.


Napsáno pro Kolabo.